(99470) 870 77 00
  1.             Kadır uçotunun qurulması.
  2.             Kadır uçotunun aparılması.
  3.             Əmək haqqının hesablanması.