(99470) 870 77 00
 1.             Cari muhasibat uçotunun aparılması.
 2.             Mühasibat sənədlərinin tərtibatı.
 3.             Mühasibat sənədlərinin yoxlanılması və analizi.
 4.             Ayrı-ayrı sahələrdə muhasibat uçotunun təşkili.
 5.             Uçot siyasətinin hazırlanması.
 6.             Mühasibat uçotu registirinin tərtib edilməsi.
 7.             Mühasibat uçotunun optimizasiyası.
 8.             Vergi orqanı, DSMF və statistika üçün hesabatlarının hazırlanması.
 9.             Muhasibat və vergi sahəsində məsləhət xidməti.
 10.             Mühasibat və vergi uçotunun aparılması.
 11.             Müəssisənin maraqlarının dövlət orqanlarında təmsil edilməsi.
 12.             Vergi yoxlamalarının müşayit edilməsi.
 13.             Mühasibat uçotunun qurulması ve bərpası.